Điền đầy đủ các thông tin trong phiếu sau:

 1. Họ và tên thí sinh: (Chữ in hoa có dấu)  
  Giới tính:
 2. Ngày, tháng, năm sinh: (Nếu ngày tháng nhỏ hơn 10 ghi 0 vào đầu ô đầu - DD/MM/YYYY)
 3. Nơi sinh:
 4. Dân tộc:
 5. Hộ khẩu thường trú: (Số nhà, đường, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố)
  Mã tỉnh:
  Mã huyện:
 6. Chế độ ưu tiên
  Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:
  Khu vực tuyển sinh:
 7. Nơi học THPT hoặc tương đương: (Ghi tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố và ghi mã tỉnh, mã trường)
  Năm lớp 10:
  Mã tỉnh:
  Mã trường:
  Năm lớp 11:
  Năm lớp 12:
 8. Năm tốt nghiệp THPT:
 9. Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:
 10. Gửi giấy báo kết quả đăng ký xét tuyển cho ai, theo địa chỉ nào?
 11. Số điện thoại:
  Email:
 12. PHẦN ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG
  STTChuyên ngànhMã chuyên ngànhNguyện vọngSố thứ tự ưu tiên
  01Điều khiển tàu biển 7840106D101
  02Khai thác máy tàu biển 7840106D102
  03Điện tử viễn thông 7520207D104
  04Điện tự động tàu thủy 7520216D103
  05Điện tự động công nghiệp 7520216D105
  06Tự động hóa hệ thống điện 7520216D121
  07Máy tàu thủy 7520122D106
  08Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi 7520122D107
  09Đóng tàu và công trình ngoài khơi 7520122D108
  10Máy và tự động hóa xếp dỡ 7520103D109
  11Kỹ thuật cơ khí 7520103D116
  12Kỹ thuật Cơ điện tử 7520103D117
  13Kỹ thuật Ô tô 7520103D122
  14Kỹ thuật nhiệt lạnh 7520103D123
  15Máy và tự động công nghiệp 7520103D128
  16Xây dựng công trình thủy 7580203D110
  17Kỹ thuật an toàn hàng hải 7580203D111
  18Xây dựng dân dụng và công nghiệp 7580201D112
  19Kỹ thuật cầu đường 7580205D113
  20Công nghệ thông tin 7480201D114
  21Công nghệ phần mềm 7480201D118
  22Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính 7480201D119
  23Kỹ thuật môi trường 7520320D115
  24Kỹ thuật công nghệ hóa học 7520320D126
  25Điện tự động công nghiệp (CLC) 7520216H105
  26Công nghệ thông tin (CLC) 7480201H114
  27Kiến trúc & nội thất 7580201D127
 13. TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN
  MônLớp 10 - HK 1Lớp 10 - HK 2Lớp 11 - HK 1Lớp 11 - HK 2Lớp 12 - HK 1Lớp 12 - HK 2